Photo gallery

 

Kick Off

 

 

Potato Day – Ljubuski

 

 

Training forestry pest survey

 

 

Training labaratory accreditation

 

 

Obuka za fitosanitarne inspektore o praćenju i nadzoru u vezi s upravljanjem rizikom i karantinskim štetnim organizmima u usjevima voća

 

 

Obuka laboratorijskog osoblja o laboratorijskim metodama za dijagnosticiranje štetnih organizama

« 2 of 2 »

 

 

Studijska posjeta o certifikaciji sjemena i  sadnog materijala

 

 

Prezentacija i okrugli sto na Šestom međunarodnom naučnom poljoprivrednom simpoziju „Agrosym 2015“

 

 

Prezentacija i okrugli sto na XII simpoziju o zaštiti bilja

 

 

Teoretska i praktična obuka o praćenju i nadzoru za upravljanje rizikom šumskog i ukrasnog bilja

 

 

Studijska posjeta: praktična i teoretska obuka o dijagnosticiranju karantinskih štetnih organizama

 

 

Informacijska kampanja o biljnom pasošu

 

 

Obuka za fitosanitarne inspektore 

 

 

Studijska posjeta za fitosanitarne inspektore

 

 

Studijska posjeta o certifikaciji sjemena i  sadnog materijala

 

 

Kids’ Festival

Studijska posjeta u Poljskoj, septembar 2016. godine

XIII simpozij o zaštiti bilja u Tesliću, 15-17. novembar 2016. godine

Konferencija visokog nivoa “Strateški razvoj fitosanitarnog sektora u BiH − Rezultati i naučene lekcije u okviru Twinning projekta EUFITO-BiH, koji finansira EU”

Završna konferencija, 12. april 2017.